revitaliseringsplan publiekscentrum deelgemeente Alexander

Rotterdam Deelgemeente Prins Alexander - Persiusstraat

Omschrijving locatie:
De locatie is gelegen in de onderbouw van kantorencomplex Jupiter.
 

Opdrachtgever:                                                                                         Deelgemeente Alexander Rotterdam.

Opdracht:
Studie naar mogelijkheden om het eerder in 1993 gerealiseerde Publieks centrum te voorzien van een loketfunctie met een grote servicebalie, en het aanpassen van de afdeling Burgerzaken omdat diverse functies, zoals de apparte kassafunctie,  is vervallen.

Toelichting bij schetsontwerp:
De balie is om de cirkel van de entree tourniquet gesitueerd zodat men bij binnenkomst gelijk tegen de balie aanloopt. Verder is de kassa unit verwijderd en is voor de afdeling Burgerzaken een pleinvorm gecreëerd met daaromheen balies en spreekkamers. In het midden zijn schrijftafeltjes gedacht.
 

Uitvoering:
Dit plan is niet uitgevoerd omdat er onzekerheid was of  de diverse functies zoals het Arbeidsbureau , Sozawe en uitzendbureau Start nog  wel hier zouden blijven.  In 2005 is er in een aanpalend gebouw de Stadswinkel gerealiseerd.
 

  • <p>Plattegrond publiekcentrum bestaande situatie.</p>
  • <p>Plattegrond schetsontwerp nieuwe situatie.</p>
  • <p>plattegrond plafond</p>