City Informatie Bank Rottterdam part 1 1993

Rotterdam Centrum - Van Oldebarneveltplaats 20 ABN Amro gebouw

Opdracht gever:
Vier diensten t.w Stedebouw en Volkshuisvesting, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Gemeentewerken en de Rotterdamse Elektrische Tram (RET)

Voorwoord:
Het gemeentebestuur van Rotterdam had in 1993 een nieuw beleidsplan voor de binnenstad vastgesteld met de bedoeling er een goed functionerend en aantrekkelijk centrum van te maken. Plannen en Projecten kwamen tot uitvoering. Het accent lag op 3 grote projecten .
. Het  Beursplein (de Koopgoot)
. Schouwburgplein
. Binnenrotte Tracé
Om bewoners, winkeliers en geïnteresseerd publiek over de ontwikkelingen in te lichten hebben 4 gemeentelijke diensten hun inzet gebundeld in de City informatie Bank.  Dit informatiecentrum was voor 2 jaar opgezet. De ruimte was als bijdrage aan de centrum-ontwikkelingen ter beschikking gesteld door de directie van de ABN/AMRO Bank Rotterdam.

Opdracht :
Ruimte inrichten waar de volgende onderdelen hun plaats moeten krijgen.
. De stadsmaquette
. diverse project maquettes zoals van de Beurstraverse.
. informatiepanelen
. Dummy's op schaal van een nieuw dynamische parkeer  informatie systeem.
. een filmzaal.
. kantoorruimte voor 3 personen
. toiletruimte voor publiek

Restrictie:
Er mogen geen kleuren uit de huisstijl van de ABN AMRO toegepast worden
 

Toelichting  bij ontwerp:
ontwerpstrategie
Als ontwerp strategie is bedacht dat de Informatie Bank een andere richting heeft dan het bestaande bankgebouw.
Samenwerking
Voor dit project is een samenwerkings verband aangegaan met grafisch ontwerper Albert Visser, thans docent aan de Willem de Kooning Academie Rotterdam.
Albert heeft de belettering en het drukwerk voor het info centrum vormgegeven.


Kleuren
Voor de kleuren is blauw als accent kleur gekozen en zachtgeel omdat dit goed contrasteert bij het blauw maar ook terugkomt in de ontwerpen voor aanpalende Beurstraverse. Deze keuren zijn doorgezet in alle grafische uitingen.
Omdat er voor het project Beurstraverse een aantal platanen moesten worden gekapt,  wat politiek nogal gevoelig lag , was het idee om  enkele bomen in stukken te zagen en deze als Basementen en Schottenhouders te hergebruiken, Zover is het niet gekomen omdat de bomen  in allerijl verdwenen zijn. Als alternatief heeft het project timmerbedrijf tuinpalen gebruikt en deze blauw gebeitst wat een minder rauw effect heeft dan oorspronkelijk de bedoeling was
Materialen
Voor de Schotten is onbewerkt mdf toegepast,  dit om het tijdelijke karakter te accentueren . in de Schotten zijn verwijderbare panelen geplaatst volgens het principe van schuifdeurtjes, zodat een presentatiepaneel elders opgemaakt kan worden of in de reeks te verplaatsen is.
Als vloerbedekking is gekozen voor een laminaat van Abet laminatie met een Jaarringenpatroon dat verwijst naar de gekapte bomen van het Beursplein. De vloer heeft een zachtgroen en vriendelijk karakter. dat als tegenhang moest dienen voor de belendende versteende omgeving.
Voor de vloerbedekking van de Filmzaal is zwart tapijt toegepast van het merk Vorwerk met een Design van ZaZA Hadid, het ontwerp refereeert  aan zeilen en beweging.

Bezoekers:
Het eerste jaar werd het centrum door 250.000 mensen bezocht, dat was ruim meer dan het aantal bezoekers aan het Historisch museum. 


 

  • <p>ABN AMRO gebouw 1993</p>
  • <p>te presenteren materiaal voor project Beurstraverse</p>
  • <p>Op de uitnodiging is een gedeelte van het beeld van Zadkine toegepast dat bewerkt is.</p>
  • <p>zelfs de blindering tijdens leegstand even vormgegeven</p>
  • <p>In de dunne horizontale koker gehangen aan pendels is tl verlichting aangebracht , er waren nogal wat twijfels over de vandalisme gevoeligheid van deze uitvoering maar er in 2,5 jaar tijd heeft mollest plaatgevonden.</p>
  • <p>De brievenbus is afgeschuint om te voorkomen dat het voor heroinespuiters een aantrekkelijk werkblad zou worden.</p>
  • <p>Sensimer verzinkt plaat 2 x waartussen perspex.</p>